Bezpečné / zodpovedné pitie

BEZPEČNÉ / ZODPOVEDNÉ PITIE

Existuje veľa odporúčaní, ako konzumovať alkohol, aby sa používateľ vyhol negatívnym následkom, aby nepoškodil seba alebo iných. Návody pre takéto pitie alkoholu sa v odbornej literatúre vyskytujú od polovice 90. rokov. 20. storočia a zahŕňajú najmä odporúčania týkajúce sa maximálnej týždennej (neskôr dennej) bezpečnej dávky.

Odporúčanie pre nízkorizikové, bezpečnejšie, zodpovedné, mierne alebo moderované pitie sa týka predovšetkým spotrebovaného množstva alkoholu.

Medzinárodné organizácie odporúčajú dávku alkoholu, ktorá nie je nebezpečná pre zdravie: ženy by nemal piť v priemere viac ako jednu až dve štandardné jednotky za deň, muži dva až tri.

Veľkosť štandardnej jednotky alkoholu je v kontexte odporúčaní národných alebo nadnárodných orgánov medzi 8 a 14 gramov čistého etanolu.

Ďalej, sa odporúča nepiť viac ako štyri štandardné jednotky pri jednej príležitosti (viac ako sedem štandardných je považovaných za veľmi riskantné), a odporúča sa úplná abstinencia minimálne jeden deň v týždni.

Zdroj: www.adiktologie.cz