O nás

24ročné skúsenosti

Kto sme

Lepšia alternatíva o.z. sa svojou činnosťou

snaží prenášať do života výsledky vedeckého výskumu o vplyve škodlivín a rizikového správania sa na ľudské zdravie a o možnostiach znižovania ich škodlivosti (v anglosaskej literatúre „harm reduction“).

Táto činnosť sa neopiera o zákazy, ale o pragmatické informovanie o bezpečnejších formách výrobkov alebo látok a o menej rizikových formách správania.

Hlavnými, ale nie jedinými oblasťami záujmu sú najčastejšie príčiny chronických chorôb:

- Nesprávna výživa
- Konzumácia alkoholu
- Fajčenie
- Nedostatok fyzickej aktivity
Naše ciele a poslanie

Naše ciele

- Edukácia o negatívnych dopadoch rizikových faktorov a rizikového správania

- Zabrániť vzniku rizikového správania najmä u detí a mládeže

- Zvyšovať povedomie o využívaní alternatív s cieľom znížiť škody spôsobené rizikovým správaním

- Podporovať jednotlivcov k znižovanie rizikovosti správania používaním menej škodlivej alternatívy

Naša vízia

Naša vízia

Našou víziou je aktívne ochraňovať a zlepšovať kvalitu života ľudí a byť prvou voľbou pri hľadaní riešení znižovania dôsledkov rizikových správaní.

Naša misia

Naša misia

Našou misiou je minimalizovať vplyv rizikových faktorov a výskyt rizikového správania na úroveň vyspelých európskych krajín a znížiť tak ich priamy dopad na zdravie jednotlivcov ako aj ich sekundárny vplyv na verejné zdravie.