Pravidlá pre bezpečné pitie

Pravidlá pre bezpečné pitie

Odporúčania pre zodpovednú konzumáciu alkoholu:.

 • koncentrácia alkoholu v konzumovaných nápojoch má byť čo najnižšia
 • pite dostatočného množstva tekutín, striedajte alkohol a nealkoholické nápoje ako prevenciu dehydratácie, po každom 0,5l piva alebo 0,2l vína či 0,04l destilátu vypite aspoň 0,5l nealkoholického nápoja
 • pomalšie a plynulejšie pitie je menej riskantné
 • nekombinujte rôzne druhy alkoholických nápojov, rozkladanie alkoholu trvá dlhšie
 • vyhnite sa pitiu na lačno, rýchlejšia absorpcia a výraznejšie ovplyvnenie alkoholom je rizikovejšie
 • miešané nápoje sú viac rizikové pre svoj potenciálne neznámy obsah
 • neodporúča sa kombinácia alkoholu a iných návykových látok, často sa pritom vyskytujú nepredvídateľné reakcie a súčasne je vyššie riziko predávkovania
 • vyvarujte sa lacných, nekvalitných nápojov ako aj nápojov z neznámych zdrojov a od neznámych ľudí
 • nepite, aby ste sa zbavili negatívnych emócií a nepite sami, odporúča sa spoločenske pitie
 • plánujte si výdavky na alkohol pred začiatkom konzumácie, umožní vám to udržať mieru v pití
 • vopred si zabezpečte dopravu domov triezvym vodičom alebo inou bezpečnou formou

Zdroj: www.adiktologie.cz